Què és el Fons Social Europeu?

El Fons Social Europeu (FSE) és el principal instrument de la Unió Europea per a recolzar les iniciatives de foment de l'ocupació i la inclusió social en cada un dels països membres de la Unió.

Els objectius fonamentals del FSE són:

  • Formar els ciutadans i ajudar-los a trobar ocupació.

  • Fomentar la inclusió social.

  • Millorar l'educació i formació.

  • Millorar la qualitat dels serveis públics en cada país.

http://labora.gva.es/va/fondo-social-europeo/que-es-el-fondo-social-europeo-


Com accedir des de LABORA a les ajudes oferides des de la Unió Europea a través del FSE?

Per a optar a qualsevol d'aquestes iniciatives és imprescindible:

a) Inscriure's com a demandant d'ocupació:

*Es pot estar inscrit en situació de desocupació i al mateix temps trobar-se treballant i inscriure ´s en situació de millora. Així, qualsevol persona pot optar a millorar les seues possibilitats de formació i ocupació.

b) Tindre actualitzades les dades personals i professionals.

 

Quines són les actuacions i els serveis a què pots optar?

A- Orientació i prospecció:

Orientació: Itineraris personalitzats d'inserció que inclouen ajuda en la confecció del currículum, preparació d'entrevistes de treball, cerca d'ofertes en línia, etc...

* Serveis oferits en cada Espai LABORA a través dels orientadors (per a demanar cita:

https://puntlabora.gva.es/puntlabora/atenciontelefonica/;jsessionid=c5sm1a7DwSOMVHEa043lpm0QBiitwQzuZygrOsEM.PUNTLABORAORPF?lang=ca

http://labora.gva.es/va/ciutadania/busque-orientacio/que-es-el-servei-d-orientacio-

Prospecció: Tasques d'intermediació laboral i gestió d'ofertes amb les empreses

* Serveis integrals oferits en cada Espai LABORA de forma gratuïta

http://labora.gva.es/va/buscar-trabajadores-gvajobs

B- Formació:

1.- Cursos en línia d'anglés i de competències transversals, com a tècniques i habilitats de comunicació, treball en equip, presa de decisions, presentacions en públic.

http://labora.gva.es/va/ciutadania/busque-formacio/que-es-l-aula-virtual

2- Programes Mixtos de Formació i Ocupació:

*Tallers d'ocupació que realitzen les entitats locals (ajuntaments, diputacions o mancomunitats):

- Els i les aspirants són seleccionats d'entre les persones inscrites com a demandants d'ocupació que complisquen amb els requisits personals i professionals requerits.

- S'ofereixen tallers de jardineria, obra, administratius, agricultura, artesania, etc.

https://www.youtube.com/watch?v=7ASQLBG2jHQ

* Tallers T´Avalem:

- Dirigits a joves menors de 30 anys.

-S'imparteix formació en una professió al mateix temps que es realitza un treball, d'aquesta professió, i es cobra un salari.

- Duració de 12 mesos.

Permet obtindre certificats de professionalitat de nivells 1, 2 o 3.

* Tallers Et Formem:

- Dirigits a persones de difícil inserció i col·lectius vulnerables

- S'imparteix formació en una professió al mateix temps que es realitza un treball, d'aquesta professió, i es cobra un salari.

- Es realitza en dues etapes

- Primera etapa: de 6 mesos, que permet obtindre un certificat de professionalitat de nivell 1

- Segona etapa: de 12 mesos, permet obtindre un certificat de professionalitat de nivell 2 i/o 3

http://labora.gva.es/va/programas-formativos

2.- Ajudes a la contractació:

A- En entitats Locals per a joves menors de 30 anys: Avalem Joves +

Les persones joves aspirants són seleccionades d'entre les inscrites com a demandants d'ocupació que complisquen amb els requisits establits per a cada lloc de treball oferit.

- EMPUJU: Contractació d'un any per a realitzar serveis professionals remunerats en un lloc de l'entitat local.

- EMCUJU: Contractació d'un any per a realitzar serveis professionals qualificats remunerats en un lloc de l'entitat local.

http://labora.gva.es/va/avalem-joves

B.- En empreses:

Avalem Experiència

- ECOVUL: Programa d'ajudes a la contractació durant, almenys, 2 anys de persones que pertanyen a col·lectius vulnerables o de difícil inserció.

- ECOVUT: Programa d'ajudes per a la conversió de contractes temporals en contractes indefinits de persones de col·lectius vulnerables.

http://labora.gva.es/va/avalem-experiencia