Ajudes de formació

Sol·licitud de beques i ajudes per a les persones treballadores desocupades que participen en accions formatives finançades en el marc de l'oferta formativa de LABORA

Sol·licitud de beques i ajudes per a les persones treballadores desocupades que participen en accions formatives finançades en el marc de l'oferta formativa de LABORA

Normativa

 

Tramitació i models de sol·licitud

Modelos de solicitud