Personal Docent de Centres de Formació

Visualització de contingut web

Requisitos

Els requisits exigits estan establits en l'article 7 del Decret 220/2017, de 29 de desembre, del Consell.

Pots consultar els requisits exigits per l'especialitat formativa que vulgues impartir:

Si l'especialitat formativa es correspon amb un certificat de professionalitat, els requisits exigits estan determinats pel Reial decret que regula dit certificat de professionalitat. Pots consultar-los en el Repertori Nacional de Certificats de Professionalitat editat pel SEPE (Servei Públic d'Ocupació Estatal).

Si l'especialitat formativa no es correspon amb un certificat de professionalitat, els requisits exigits vénen determinats pel programa formatiu de l'especialitat. Pots consultar-los en la pàgina relativa a les especialitats formatives especialitats formatives