Visualització de contingut web

Com participa LABORA en la gestió dels Programes Operatius FSE 2014-2020?

En el període de programació 2014-2020, LABORA participa en l'execució de dos programes operatius del Fons Social Europeu, diferents però complementaris:


- El Programa Operatiu de la Comunitat Valenciana (POCV), programa regional en què es recullen les principals actuacions que desenvolupen les polítiques d'ocupació, formació i inserció laboral a implementar per la Generalitat, amb el suport del FSE.


- El Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil (POEJ), programa plurirregional que és el principal instrument de desenvolupament de la Iniciativa d'Ocupació Juvenil a Espanya i que, amb el suport del FSE, té com a objectiu la implementació d'actuacions, directes i indirectes, destinades al col·lectiu de joves majors de 16 anys i menors de 30 no ocupats ni integrats en els sistemes d'educació o formació, i que és gestionat de forma compartida entre l'Estat i les Comunitats Autònomes.

La gestió dels fons europeus exigeix, cada vegada més, una major eficàcia, l'optimització en la gestió financera i la simplificació en l'administració de les ajudes  procedents de la Unió Europea. Objectius que no són fàcils d'aconseguir.


A més, l'obtenció d'ajudes del Fons Social Europeu comporta una sèrie d'obligacions d'informació als potencials beneficiaris, organitzacions professionals i públic en general sobre les característiques de l'acció cofinançada i el paper que la Unió Europea exerceix en la mateixa.