Cursos

On trobar informació sobre els cursos de formació professional per a l'ocupació dirigits, prioritàriament, a persones desempleades?

Els cursos aniran apareixent en la web en la mesura que la programació 2018 es vaja adjudicant i oferint, és a dir, es publicaran quan s'aproven i puguem donar dades concretes de durada, dates, localitat, etc. i desparecen de la web quan el curs s'inicia.

Ací podràs veure publicada tota la programació formativa en la qual podràs postular-se com a candidat/a, veure el seguiment de la teua sol·licitud i tota la informació del curs (continguts, horaris, lloc, durada..…).

http://labora.gva.es/programacion-de-cursos

Tots els cursos són gratuïts per a l'alumnat

Per a poder participar en la selecció de l'alumnat hauràs d'inscriure't, obligatòriament, a través de Punt LABORA en el moment en què aquesta selecció vaja a realitzar-se.

On sol·licitar el diploma que acredite la realització d'un curs de formació professional per a l'ocupació?

El Centre de Formació Professional o, si és el cas, l'entitat col·laboradora que impartisca el curs, facilitarà a l'alumnat els diplomes acreditatius de la seua realització.
Si per algun motiu no fóra així, l'alumnat pot sol·licitar-ho en el Servei Territorial de Formació Professional de la seua província, presentant un escrit en el Registre d'Entrada, on s'incloguen la major quantitat de dades sobre el curs (nom del curs, data de realització, localització, centre impartidor, número d'expedient, etc.).

On trobar informació sobre els cursos de formació professional per a l'ocupació dirigits, prioritàriament, a persones ocupades ?

Per a obtindre informació sobre cursos dirigits, prioritàriament, a persones ocupades cal posarse en contacte amb les associacions empresarials i sindicals que els impartixen. A estos cursos també poden accedir persones desocupades però en menor proporció que les ocupades. Són estes entitats les que proporcionen informació de les especialitats que desenvoluparan i les responsables de realitzar la selecció de l'alumnat.