Corporacions locals, mancomunitats, diputacions

Foment de l'ocupació

EMPACE 2019. Programa de subvencions destinades a fomentar els acords territorials en matèria d'ocupació i desenvolupament local en la Comunitat Valenciana. Projectes experimentals

EMPACE 2019. Programa de subvencions destinades a fomentar els acords territorials en matèria d'ocupació i desenvolupament local en la Comunitat Valenciana. Projectes experimentals

Normativa

 

Tramitació i models de sol·licitud

Modelos

 • HOR0003E Domiciliació bancària
 • EMP0508E Anex I. Acord Territorials en matèria d'ocupaicí i desenvolupament local
 • HOR0016E Declaració del art. 13 de la Llei  General de Subvencions
 • EMP0509E Certificat disposició finançament
 • EMP0510E Memòria Activitat Projectes Experimentals
 • EMP0511E Memòria Econòmica Projectes Experimentals

Inici del Projecte

 • EMP0513E Certificat d'inici
 • HOR0026E Declaració del art. 34.5 de la Llei  General de Subvencions
 • EMP0512E Sol·licitud de bestreta
 • EMP0412E Cartell de Senyalització Projectes Experimentals 

Justificació

 • EMP0531E Presentació documentació justificativa
 • EMP0543E Certificat de pagaments i despeses 
 • EMP0432E Certificat de justificaicó de ingressos  IRPF
 • EMP0389E Declaració sobre publicitat i transparècnia 
 • HOR0026E Certificat article  34.5 Llei  General de Subvencions
 • HOR0016E Certificat  article  13 Llei General de Subvencions
 • EMP0530E Declaració sobre altres ajudes
 • EMP0514E Certificat sobre pagament efectiu de despeses finals pendents de pagament

Logos disponibles per a publicitat de l'actuació


Portlets niats