Ajudes de Formació

ET FORMEM 2018 Sol·licitud d'ajudes del programa mixt d'ocupació - formació "ET FORMEM" segona etapa, per a l'exercici 2018 amb càrrec al POCV. (Escoles d'Ocupació ET FORMEM 2018)

ET FORMEM 2018 Sol·licitud d'ajudes del programa mixt d'ocupació - formació "ET FORMEM" segona etapa, per a l'exercici 2018 amb càrrec al POCV. (Escoles d'Ocupació ET FORMEM 2018)

Llistats de valoració provisional i definitiva (segona etapa)

Informació sobre els llistats de valoració provisional.

Alacant: Llistat provisional (01/03/2018). Llistat definitiu (14/03/2018). Resum d'al·legacions.

Castelló: Llistat provisional (01/03/2018). Llistat provisional complementari (14/03/2018). Informació. Llistat definitiu (23/03/2018)

València: Llistat provisional (01/03/2018). Llistat definitiu (14/03/2018). Resum d'al·legacions.

Normativa

Informació per Entitats

Tramitació i models de sol·licitud

Models de sol·licitud