Ajudes de Formació

Programa ET FORMEM 2017 - Ajudes del programa mixt d'ocupació i formació

Programa ET FORMEM 2017 - Ajudes del programa mixt d'ocupació i formació

Llistes de valoració provisional i definitiva (primera etapa)

Informació sobre les llistes de valoració provisional.

Alacant: Llista provisional (25/10/2017). Llista definitiva (09/11/2017)

Castelló: Llista provisional (25/10/2017). Llista definitiva (09/11/2017)

València: Llista provisional (25/10/2017). Llista definitiva (09/11/2017). Correcció d'errors de l'Annex C (14/11/2017)

Especialitats formatives i codis d'ocupació relacionats amb el perfil del professorat de les mateixes, a l'efecte de ser utilitzats en els sondejos que es realitzen per a possibilitar l'accés a la seua impartició.

El programa mixt d'Ocupació-Formació Escoles d'Ocupació Et Formem, destinat a persones amb dificultats d'inserció laboral o pertanyents a col·lectius vulnerables, te com objetiu millorar la qualificació i facilitar la inserció laboral dels seus participants per mitjà de la realització d'obres o servicis d'utilitat pública o interés social.

Normativa

Tramitació i models de sol·licitud

Models de sol·licitud