Ajudes de Formació

Programa Formativo (Prioritariamente para personas ocupadas) 2018

Programa Formativo (Prioritariamente para personas ocupadas) 2018

Llistes de valoració definitiva 2018

 

Llistes de valoració provisional 2018

Informació sobre les llistes de valoració provisional. Finalització del termini d'al·legacions a les llistes provisionals el dia 2 de juliol de 2018, inclusivament.

Normativa

Informació addicional per a entitats.

Obligatorietat de tramitació telemàtica

Tramitació i models de sol.licitud

Models de sol·licitud

  • FOR0292E - Annex I
  • FOR0290E - Memòria del Programa Formatiu
  • FOR0291E - Projecte Formatiu 
  • FOR0257E - Declaració responsable de solvència tècnica
  • HOR0003E - Domiciliació bancària
  • HOR0016E - Declaració Llei General Subvencions
  • FOR0181E - Declaració normativa discapacitats

Información adicional

 

Correu de contacte per a dubtes planes_formacion@gva.es