Ajudes de Formació

Programa mixt d'ocupació-formació Tallers d'Ocupació 2018

Programa mixt d'ocupació-formació Tallers d'Ocupació 2018

Llistes de valoració provisional i definitiva. Convocatòria 2018

Informació sobre els llistats de valoració provisional.

Alacant: Llista provisional (28/09/2018). Correcció d'errors a la llista provisional de 28/09/2018 (22/10/2018). Llista definitiva (22/10/2018). Llista de reserva (07/11/2018)

Castelló: Llista provisional (28/09/2018). Llista definitiva (22/10/2018). Llista de reserva (07/11/2018)

València: Llista provisional (28/09/2018). Correcció d'errors a la llista provisional de 28/09/2018 (22/10/2018). Llista definitiva (22/10/2018). Correcció d'errors a la llista definitiva de 22/10/2018 (07/11/2018). Llista de reserva (07/11/2018)

(El termini per a presentar al·legacions a les llistes provisionals de valoració finalitza el 16 d'octubre de 2018)

Normativa

Tramitació i models de sol·licitud

  • Sol·licitud d'ajudes del programa mixt d'ocupació-formació Tallers d'ocupació per al ejercici 2018

Models de sol·licitud