Ajudes de Formació

Subvencions Formació Tallers T'AVALEM 2018

Subvencions Formació Tallers T'AVALEM 2018

Llistes de valoració provisional i definitiva 2018

Informació sobre les llistes de valoració provisional.

Alacant: Llista provisional (23/03/2018). Llista complementaria a la provisional de data 23/03/2018 (16/04/2018).  Document d'informació. Llista definitiva (20/04/2018).

Castelló: Llista provisional (23/03/2018). Llista definitiva (16/04/2018)

València: Llista provisional (23/03/2018). Llista definitiva (16/04/2018).

Normativa

Informació addicional per a entitats

Tramitació y models de sol·licitud

Models de sol·licitud