Portlets niats

Altres entitats

FEAG BOSAL - 29

FEAG BOSAL - 29

AJUDES PERA A LA REINSERCIÓ LABORAL DE LES PERSONES ACOMIADADES EN EL SECTOR DE LA FABRICACIÓ DE VEHICLES DE MOTOR, REMOLCS, SEMIREMOLCS DERIVADES DE LA CONTRIBUACIÓ FINANCERA DEL FEAG.

L'objectiu del programa és la reinserció laboral de les persones de la Comunitat Valenciana acomiadades entre el 30-6-15 i el 30-3-16 en empreses del sector de fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolc, a través d'accions d'acollida, orientació, serveis  de promoció de l'emprenedoria, d'inserció, formació i reciclatge professional que realitzarà l'Ajuntament de Sagunt, entitat que ha resultat adjudicatària de les ajudes convocades, confinanciadas en un 60% pel FEAG. 

El col·lectiu de persones acomiadades que participen en el programa podrà accedir, a més, a una sèrie d'incentius confinançtas en un 60% pel FEAG, consistents en ajudes dineràries pels conceptes següents:

 • Per establiment de negoci, en cas d'alta el REPTA
 • Incentiu a ocupadors que contracten a algun dels participants
 • A la participació
 • Desplaçament
 • Per a la remoció d'obstacles que impedixen la participació
 • Per trasllat de domicili
 • Per a disposar  d'accés a internet en el domicili

Dades de contacte per a participar en el programa:

 • Ajuntament de Sagunt
 • Departament de Promoció Econòmica
 • Carrer autonomia, 2
 • Telèfons: 962655858 / 962655886
 • Persones de contacte:
  • Esteban Mérida Ext.6800
  • Rosana Ongay Ext 6804