Visualització de contingut web

Estudis i informes

En aquest apartat podràs trobar els estudis i informes realitzats per LABORA i/o en col·laboració amb altres entitats i centres d'investigació.

- (Desembre, 2018) Comunitats transnacionals i transformacions del treball a l'era de la globalització

Estudi sobre com els processos de globalització han transformat l'economia global i els horitzons davant aquest nou model de treball.


NOUS NÍNXOLS D'OCUPACIÓ

- (Maig, 2018) Anàlisi de l'ocupació i prospectiva de les necessitats formatives als sectors culturals i creatius a la Comunitat Valenciana

Anàlisis del tipus d'ocupació de la Comunitat Valenciana, vinculat a l'oferta cultural.

-(Novembre 2016) Situació i tendència de l'ocupació verda i economia circular a la Comunitat Valenciana.

Anàlisis de l'economia verda, juntament amb la vinculació i implicacions en el mercat laboral i els nous treballs

- (Novembre, 2016) Situació i tendència de l'ocupació verda i economia circular a la Comunitat Valenciana. Resumen Executiu.

Resumen de l'anterior informe sobre l'economia verda.

 

El FUTUR DEL TREBALL I LES POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ A LA COMUNITAT VALENCIANA


Aquest informe exposa una anàlisi sobre el futur del treball en la Comunitat Valenciana. Mostra una visió general de les tendències i transformacions que probablement determinaran l'evolució de l'economia i es plantegen mesures transformadores com la reducció de la jornada laboral.

-(Gener, 2020) El futur del treball i les polítiques d'ocupació a la Comunitat Valenciana

-(Setembre, 2019) Memòria Jornades Teletransporta't al Futur del Treball

Document de síntesi de les jornades de debat realitzades a València, Castelló i Alacant.


TREBALL EN PLATAFORMES DIGITALS

-(2019) Codi Ètic

Breu codi amb recomanacions de conducta per a empreses que operen en plataformes digitals.

- Fullet Informatiu: Els treballadors en Plataformes Digitals

Fullet informatiu i orientatiu per als treballadors de les plataformes digitals

-(2019) Informe Treball en Plataformes Digitals a la Comunitat Valenciana.

Informe detallat de l'efecte de les plataformes digitals en la realitat territorial de la Comunitat Valenciana.


AVALEM TERRITORI (2018)

Conjunt d'informes realitzats amb la finalitat de redefinir les polítiques actives,
per tal de fer polítiques territorials per a l'ocupació adaptades a les necessitats reals de cada territori.


- Projectes experimentals i territori valencià
- Estratègies territorials i ocupació valenciana
- La indústria valenciana. Una visió territorial del mercat laboral