Ajudes a dones autònomes embarassades

Ajudes a dones autònomes embarassades

Labora ofereix subvencions a les dones autònomes embarassades perquè contracten a persones desocupades abans de la seua baixa

  • Les dones en tràmit d'adopció també podran optar a aquestes ajudes

  • Les ajudes oscil·laran entre els 1.500 euros i els 4.000 depenent de la modalitat de la contractació

Labora, oferirà subvencions a les dones autònomes embarassades perquè contracten a persones desocupades abans del seu permís per descans maternal.

Amb aquestes ajudes, es busca recolzar a les dones emprenedores de la Comunitat Valenciana, amb l'objectiu que puguen transmetre els seus coneixements abans d'agafar una baixa per maternitat o adopció.

Les ajudes de Labora oscil·laran entre els 1.500 euros i els 4.000 euros depenent de la modalitat de la contractació. Així, en el cas de contractes temporals a jornada completa d'almenys 3 mesos de duració s'oferiran 1.500 euros, que s'ampliaran a 3.500 euros si la contractació és per sis mesos. Aquests imports s'incrementaran en 500 euros si es contracta a una persona amb diversitat funcional o a una dona.

Podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes les dones treballadores autònomes que en el moment de la contractació es troben embarassades o en procés d'adopció.


Un dels objectius de LABORA és impulsar polítiques per a la integració laboral de les persones que presenten majors dificultats d'inserció en el mercat de treball i crear un mercat laboral inclusiu. En el cas de les dones, aquestes tarden més temps a trobar treball que els homes malgrat comptar amb un nivell d'estudis superiors major.

Amb aquestes ajudes busquem fomentar l'emprenedoria i el manteniment del treball autònom de les dones, per a equiparar les possibilitats en el mercat d'homes i dones i impulsar la independència econòmica de les dones.

La persona contractada ha d'haver romàs en situació de desocupació mantenint la inscripció com a demandant d'ocupació en LABORA, Servei Valencià d'Ocupació i Formació, fins a la seua contractació i no ha de mantenir amb la beneficiària una relació de parentiu per consanguinitat o afinitat fins al segon grau inclusivament, o el seu equivalent en el cas de les parelles de fet.

Les ajudes es podran sol·licitar des de demà i fins l´1 d'octubre en la pàgina web de Labora http://labora.gva.es/es/ciutadania/busque-ajudes-subvencions/general.