Visualització de contingut web

Programa operatiu d'ocupació juvenil (POEJ)

El Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil és el catàleg d'actuacions enmarcat  en el Pla Nacional de Garantia Juvenil, té com a objectiu primordial la reducció de la desocupació juvenil i l'eliminació del seu caràcter estructural.

Aquestes actuacions es desenvolupen a nivell autonòmic a través dels organismes intermedis que, al seu torn, coordinen l'execució de les actuacions dels diversos òrgans gestors, entre els quals es troba el SERVEF.

Estan dirigides al col·lectiu de persones joves majors de 16 anys i menors de 30 anys no ocupades, ni integrades en els sistemes d'educació o formació, amb l'objecte d'aconseguir la seua inserció i manteniment en el mercat laboral amb una ocupació de qualitat, fent especial atenció a les persones en risc d'exclusió social.

Les mesures adoptades aborden tant la millora de l'educació i la formació, com el foment de la contractació i l'autoocupació, amb l'objecte d'eliminar les causes que ocasionen la desocupació juvenil. Tenen en compte, a més a més, la diferent posició d'homes i dones, sense oblidar l'especial vulnerabilitat que aquestes tenen en el mercat de treball, així com altres motius de discriminació que poden afavorir situacions de discriminació múltiple: discapacitat, nacionalitat, origen racial o ètnic, religió o creences, orientació i identitat sexual o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

El Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil 2014-20 que gestiona el Servei Valencià d'Ocupació i Formació està dotat amb 100.205.440 €, dels quals 79.286.581 € estan finançats pel FSE.