Visualització de contingut web

Programa operatiu regional de la Comunitat Valenciana (POCV)

El Programa Operatiu de la Comunitat Valenciana està dotat amb un total de 354.816.766 euros, dels quals el cinquanta per cent, 177.408.383 euros, està finançat pel Fons Social Europeu.

Els seus objectius són: facilitar l'accés al mercat laboral i millorar la qualitat de l'ocupació, inclosa la promoció de l'autoocupació; fomentar la integració en el mercat laboral de les persones amb més dificultats a fi d'aconseguir la seua inclusió social; reduir l'abandonament escolar; i facilitar l'adaptació a les necessitats del mercat laboral per part dels alumnes que abandonen l'educació obligatòria.

Repercussions esperades

  • Més de 50.000 participants en la formació professional.
  • Aproximadament 15.000 persones en risc d'exclusió social haurien de tenir accés a una ocupació.
  • Aproximadament 150.000 aturats de llarga durada es beneficiaran de les mesures d'inserció en el mercat laboral.