Secretaria - última hora

« Ves enrere

****** COML0110 – ACTIVITATS AUXILIARS DE MAGATZEM ******

****** COML0110 – ACTIVITATS AUXILIARS DE MAGATZEM ******

Es comunica que el termini de recepció de sol·licituds per a optar a la preselecció de persones docents per a la impartició del Certificat de Professionalitat COML0110 – ACTIVITATS AUXILIARS DE MAGATZEM serà des de l'1 d'abril al 19 d'abril de 2021, tots dos inclusivament.
 
REQUISITS DELS FORMADORS:
 
Acreditació Requerida:
 
  • Llicenciat, enginyer, arquitecte o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents. 
  • Diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o el titule de grau corresponent o altres títols equivalents.
  • Tècnic i Tècnic Superior en formació professional. 
  • Certificats de Professionalitat de nivells 2 i 3 en l'àmbit de la competència. 
Experiència Professional requerida:
 
  • Amb acreditació d'1 any
 
DOCUMENTACIÓ:
 
  • Sol·licitud per a impartir cursos de formació professional
  •  Annex VII. Autobaremació personal expert docent
  •  Annex VIII. Criteris per a la baremació de mèrits del personal expert docent
 
 
Aquesta preselecció es realitzarà en el CIPFP de Catarroja.
 
La presentació de la sol·licitud ( Annex IV de la Resolució de 14 de setembre del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es regula el procediment de gestió del fitxer d'experts docents per a impartir cursos de formació professional en especialitats per a les quals no existisca creació de bossa en els centres LABORA Formació i en els CIPFP titularitat de la Generalitat Valenciana) es farà en el Espai labora en el que s'estiga inscrit com a demandant.