secretaría - última hora

« Atrás

PROVES D'ACCÉS FP / Pruebas de acceso FP- 2023

PROVES D'ACCÉS FP / Pruebas de acceso FP- 2023

PROVES D'ACCÉS FP / PRUEBAS DE ACCESO FP 2023

 

 

? Calendari i més informació de les proves d'accés a "INSCRIPCIÓ"

 

  ✍️ El termini d'inscripció: del 20 al  31/03

 

Les proves d'accés als cicles formatius d'FP seran  el 22 i 23/05

 

? 

Les persones aspirants han remetre les sol·licituds d'inscripció al correu electrònic del CIPFP Benicarló ( si la prova es vol fer al nostre centre): 12007334.secretaria@edu.gva.es 

 

IMPORTANT:

 

Opcions de la prova d'accés a Grau Superior de les que examina el centreOpció A: Humanitats i Ciències Socials,  Opció B:Tecnologia i Opció C: Ciències

 

- Per a realitzar les proves, els aspirants han d'anar proveïts del corresponent document identificatiu: DNI, targeta d'identitat d'estranger o visat d'estudis (règim especial d'estudiants estrangers).

 

 

 

.-.-.-.-.-.-.-.-

 

 

? Calendario y más información de las pruevas de acceso a "INSCRIPCIÓN"

 ✍️ Plazo de inscripción: del 20 al 31/03

 

Las pruebas de acceso a los ciclos formativos de FP serán el 22 y el 23/05

 

?  Las personas aspirantes han remitir las solicitudes de inscripción al correo electrónico del CIPFP Benicarló ( si la prueba se quiere hacer al nuestro centro): 12007334.secretaria@edu.gva.es 

 

IMPORTANTE:

Opciones de la prueba de acceso a Grado Superior de las que examina el centroOpción A: Humanidades y Ciencias Sociales, Opción B:Tecnologia i Opción C: Ciencias

 

- Para realizar las pruebas, los aspirantes deberán ir provistos del correspondiente documento identificativo: DNI, tarjeta de identidad de extranjero o visado de estudios (régimen especial de estudiantes extranjeros).

 

 

 

[Actualitzat 05/05/2023]