Visor de contenido web

Formación Profesional para el Empleo: Cursos LABORA

 

PROGRAMACIÓ 

Els cursos estan associats a certificats de professionalitat de nivell 1, 2 i 3.

Descarregar, emplenar la sol·licitud i enviar a: cipfp_benicarlo@gva.es

 

MÉS INFORMACIÓ

Departament d'Orientació del centre.

Horari:  de 9:00 a 14:00h 

QUÈ ÉS UN CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT?

PUNT LABORA

Si estàs inscrit/a a LABORA com a demandant d'ocupació, consulta els tràmits que pots realitzar on-line a Punt Labora.

ACREDITACIÓ DE L'EXPERIÈNCIA LABORAL

Per a informació sobre com certificar l'experiència laboral, consulta en el SEPE el Reconeixement de les competències professionals adquirides.

.-.-.-.-.-..

 

PROGRAMACIÓN 

Los cursos estan asociados a certificados de profesionalidad de nivel 1, 2 i 3.

Descargar, rellenar la solicitud y enviar a: cipfp_benicarlo@gva.es

 

MÁS INFORMACIÓN

Departamento de Orientación del centro

Horario:  de 9:00 a 14:00h 

¿QUÉ ES UN CERTIFICADO DE PROFESSIONALIDAD?

PUNT LABORA

Si estas inscrito/a a LABORA como demandante de empleo, consulta los trámites que puedes realizar on-line al Punt Labora.

ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA LABORAL

Para informarse sobre cómo certificar la experiencia laboral, consulta en el SEPE el Reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas