Visualització de contingut web

Horari dels cursos

L'horari de les accions formatives en el període d'estada en el centre formatiu estarà comprés entre 15 i 30 hores setmanals, de dilluns a divendres, llevat que pel cap o la cap del servei territorial competent en matèria de formació professional per a l'ocupació s'autoritze un altre horari.

En el supòsit de la Formació Pràctica en Centres de Treball (FPCT), l'horari s'adequarà a les condicions dels centres de treball en el qual es realitzen aquestes.