Visualització de contingut web

Objecte

L'Orde de referència té com a objecte regular, en l'ambit de la formació professional per a l'ocupació, les accions formatives no finançiades amb fons públics conduents a l'obtenció de certificats de professionalitat, per a la formació de les persones treballadores en actiu i desempleades, desenrotllades per empreses, entitats i centres de formació degudament acreditats o homologats per l'òrgan competent. En tot cas, la formació haurà d'adequer-se a la normativa reguladora dels certificats de professionalitat.