Visualització de contingut web

Obligacions de l'alumnat

Les persones participants en accions autoritzades d'acord amb l'Orde de referència estan obligades a:

  • Assistir a les classes de manera regular i continua.
  • Seguir amb aprofitament l'acció formativa.
  • No simultaniejar cursos de formació professional per a l'ocupació, encara que existisca compatibilitat horària.

Seran causes d'exclusió de l'alumnat:

  • La falta d'aprofitament o l'obstaculització del normal desenvolupament del curs, amb el vistiplau previ del personal tècnic d'enllaç.
  • Simultanejar cursos de formació professional per a l'ocupació. En aquest cas, l'exclusió s'aplicarà als cursos a què s'haja incorporat de forma més recent.

Els qui no superen la totalitat dels mòduls associats al certificat de professionalitat i superen els mòduls associats a una o diverses unitats de competència d'aquest rebran una certificació dels mòduls superats que tindrà efectes d'acreditació parcial acumulable de les competències professionals adquirides.