Avalem Experiència

Què és?

El pla integral d'ocupació i formació Avalem Experiència és una estratègia del Consell de la Generalitat Valenciana amb la finalitat de millorar l'ocupabilitat de les persones desocupades majors de 30 anys. Aquest projecte s'articula entorn de quatre línies estratègiques d'actuació:

1. El suport a la contractació: programes d'ajudes per a contractar persones majors de 30 anys. Promoció de la conciliació personal, familiar i laboral, així com a la igualtat entre dones i homes o a l'estabilitat en el treball.

2. Accions d'orientació, intermediació i cerca d'ocupació: assistència individualitzada i elaboració d'itineraris personalitzats adaptats a les necessitats de cada persona. A més de diferents activitats com a entrevistes o xarrades de motivació supervisades per un tutor.

3. Actuacions destinades a l'actualització de la qualificació professional i el retorn a l'ocupació. Mitjançant un pla de xoc s'ofereix atenció personalitzada i centrada en les necessitats formatives de cada persona, així com en els requeriments del mercat de treball.

4. Suport a l'emprenedoria i el treball autònom. Accions d'acompanyament a emprenedors.

Programa de foment del treball autònom i de suport al manteniment del treball autònom de dones

Serveis de suport i tutorització a persones amb perfil emprenedor

Aquest pla inclou projectes cofinançats pel Fons Social Europeu a través del Programa Operatiu Regional de la Comunitat Valenciana 2014-2020 (POCV 2014-2020).

A qui va dirigit?

Dirigit a persones majors de 30 anys en situació de desocupació, que té com a finalitat combatre la situació d'emergència social que suposa l'elevada taxa de desocupació, incorporant una visió inclusiva i la perspectiva de gènere en les seues accions.

El pla Avalem Experiència va ser creat per a donar suport a la contractació de persones majors de 30 anys i contribuir a la conciliació personal, familiar i laboral, així com a la igualtat entre dones i homes o a l'estabilitat en el treball.

Programes i ajudes

Algunes de les actuacions de LABORA relacionades amb Avalem Experiència són el desenvolupament de programes destinats a la contractació de persones de més de 30 anys en col·laboració amb les corporacions locals, plans de foment del treball autònom, programes d'ocupació per a persones desocupades de llarga durada majors de 45 anys, tallers mixtos d'ocupació-formació, etc.

Cofinançat pel Fons Social Europeu en el marc del Programa Operatiu Comunitat Valenciana 2014-2020.

Programes d'ajudes per a la formació en alternança amb el treball i la pràctica professional de persones amb dificultats d'inserció laboral o pertanyents a col·lectius vulnerables. Cofinançat pel Fons Social Europeu en el marc del Programa Operatiu Comunitat Valenciana 2014-2020.

Avalem Experiència