Avalem Joves

Què és Avalem Joves i Avalem Joves Plus?

El Pla Avalem Joves 2021-2024 es planteja com l'estratègia del Consell de la Generalitat Valenciana que pretén dur a terme aquelles actuacions tendents a resoldre o mitigar els problemes de les persona joves menors de 30 anys, inscrits en Garantia Juvenil.
 
Entre altres objectius es pretén:
 
Garantir un acompanyament integral en l'orientació individualitzada que tinga en compte les aspiracions de les persona joves per a millorar l'ocupabilitat dels col·lectius: joves amb baix nivell d'ocupabilitat, joves amb una qualificació adequada a la demanda del mercat de treball i que han perdut l'ocupació o joves amb formació universitària que no troben oportunitats laborals.
 
Propiciar que les persones joves adquirisquen experiència laboral, especialment a través de l'accés a la seua primera ocupació. 
 

 

A qui va dirigit?

Les nostres actuacions estan enfocades a tots els perfils de joves: acabats de graduar i persones sense formació reglada o la formació de la qual no s'ajusta a les demandes del mercat laboral. Aquestes accions, que compten amb l'aval de la Conselleria d'Economia, estan cofinançades pel Fondo Social Europeu.

Si tens entre 16 i 29 anys, des de LABORA posem a la teua disposició un servei d'orientació laboral personalitzada adaptada a la teua demanda per a oferir-te itineraris de formació, millorar la teua cerca de treball, i informar-te sobre els programes d'ús dels quals poden beneficiarte.

Programes i ajudes

La estratègia LABORA contra l'atur juvenil, recolzada per la Conselleria d'Economia, està composta per actuacions de caràcter transversal en matèria d'orientació, formació i ocupació.

Mitjançant Avalem Joves, el Servei d'Ocupació Pública Valenciana ofereix subvencions per a les empreses que contracten persones joves qualificades.

Aquestes ajudes poden sol·licitar-les qualsevol empresa privada amb àmbit d'actuació en la Comunitat. L'objectiu és impulsar la inserció laboral de les persones joves amb contractes indefinits i en pràctiques.

 

D'altra banda, Avalem Joves Plus és un pla de subvencions destinades a la contractació de persones joves, qualificades i no qualificades, per part d'entitats locals de la Comunitat Valenciana.

Avalem Joves

 

 

Si estàs inscrit/a en Garantia Juvenil t'interessa conéixer aquests programes.