Avalem Territori

Què és

El Pla Avalem Territori és una de les estratègies més ambicioses impulsades per LABORA i amb la col·laboració del Ministeri de Treball i Economia Social. Amb aquest programa LABORA Servei Valencià d'Ocupació pretén redefinir les polítiques actives per a fer polítiques territorials per a l'ús de caràcter transversal i més adaptades a les necessitats reals. Per això, una de les funcions del pla d'ocupació territorial és identificar els nous nínxols de treball.

A través de la metodologia del diagnòstic del territori per àrees funcionals i de les estratègies territorials es pretén abordar el treball des de l'orientació, la formació ocupacional, la inserció i el foment de l'ocupació. A més, pretén establir un nou model de gestió que adapte l'exercici de les polítiques actives d'ocupació al territori de manera que les vincule i connecte amb les necessitats reals de les persones i de les empreses, i que integre als agents territorials i sectorials.

A través d'una metodologia de diagnòstic participatiu amb més de tres-cents indicadors, s'han pogut identificar variables clau com l'especialització productiva, les xarxes i dinàmiques funcionals, manques formatives o nous nínxols d'ocupació..

A qui va dirigit?

Avalem Territori pretén englobar als diferents agents vinculats al territori valencià (administració autonòmica, entitats locals, agents socials, empreses, administració institucional i entitats sense ànim de lucre) des d'una perspectiva participativa, la qual cosa permetrà crear una xarxa col·laborativa per a dur a terme una estratègia territorial conjunta.

Per a qualsevol dubte o suggeriment, poden dirigir-se a la següent adreça de correu electrònic: avalem_territori@gva.es

Avalem Territori