Centres especials d'ocupació

« Ves enrere

ECCEEI. Proyectos de inserción laboral en empresa ordinaria a través de CEE (Fomento de empleo de personas con diversidad funcional o discapacidad.) LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación 2021.

ECCEEI. Proyectos de inserción laboral en empresa ordinaria a través de CEE (Fomento de empleo de personas con diversidad funcional o discapacidad.) LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación 2021.

Normativa

Tramitació i models de sol·licitud

Models de sol·licitud

  • HOR0003E Domiciliació bancària
  • EMP0146E  Annex I. Inseció a través d'un CEO
  • EMP0409E  Annex III. Declaracions respnsable d'Inserció laboral CEO.
  • EMP0404E  Declaració responsable
  • EMP0403E  Declaració final de finançament
  • EMP0389E  Declaracio sobre publicitat i transparència 
  • HOR0026E Declaració art. 34.5 Llei  38/2003
  • EMP0496E  Declaració autenticitat de la despesa ECCEEI.