Centres especials d'ocupació

« Ves enrere

ECCEEI. Projectes d'inserció laboral en empresa ordinaria a través de CEO (Foment d'ocupació de persones amb diversitat funcional o discapacitat.) LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació 2022

ECCEEI. Projectes d'inserció laboral en empresa ordinaria a través de CEO (Foment d'ocupació de persones amb diversitat funcional o discapacitat.) LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació 2022

Normativa

  • DECRET  XXXXXXX  del Consell, d'aprovació de les bases reguladores per a la concessió directa de les subvencions públiques destinades al foment de l'ús de persones amb diversitat funcional o discapacitat en Centres Especials d'Ocupació (CEE) i enclavaments laborals i es convoquen les ajudes per a 2022

Tramitació i models de sol·licitud

Models de sol·licitud

  • Domiciliació bancària
  • EMP0146E  Annex I. Inseció a través d'un CEO
  • EMP0409E  Annex III. Declaracions respnsable d'Inserció laboral CEO.
  • EMP0404E  Declaració responsable
  • EMP0200E  Declaració sobre l'import i desti de l'ajuda
  • EMP0389E  Declaracio sobre publicitat i transparència 
  • HOR0026E Declaració art. 34.5 Llei  38/2003
  • EMP0496E  Declaració autenticitat de la despesa ECCEEI. 

Altres documents

  • EMP0464E Oposició a la consulta de dades de diversitat funcional o discapacitat