Centres especials d'ocupació

« Ves enrere

ECCEEI. Proyectos de inserción laboral en empresa ordinaria a través de CEE (Fomento de empleo de personas con diversidad funcional o discapacidad.) LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación 2020.

ECCEEI. Proyectos de inserción laboral en empresa ordinaria a través de CEE (Fomento de empleo de personas con diversidad funcional o discapacidad.) LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación 2020.

Normativa

 

ECCEEI. Projectes d'Inserció a través de CEE (foment d'ocupació de persones amb diversitat funcional). LABORA 2019

Modelos de solicitud

  • HOR0003E Domiciliació bancària
  • EMP0146E  Annex I. Inserció a través d'un CEO
  • EMP0409E  Annex III. Declaracions responsables d'insersió laboral CEO
  • EMP0404E  Declaració responsable
  • EMP0403E  Declaració final de fiançament
  • EMP0389E  Declaracion sobre publicitat i transparència
  • HOR0026E Declaració art. 34.5 Llei 38/2003
  • EMP0496E  Declaració autenticitat de la despesa  ECCEEI