Centres especials d'ocupació

« Ves enrere

ECEAPO 2021.Unitats de suport a l'activitat professional: foment d'ocupació per a la contractació d'equips multiprofessionals emmarcats en els serveis d'ajust personal i social dels Centres Especials d'Ocupació (foment de l'ocupació de persones amb diversitat funcional o discapacitat) LABORA 2021

ECEAPO 2021.Unitats de suport a l'activitat professional: foment d'ocupació per a la contractació d'equips multiprofessionals emmarcats en els serveis d'ajust personal i social dels Centres Especials d'Ocupació (foment de l'ocupació de persones amb diversitat funcional o discapacitat) LABORA 2021

Normativa

Tramitació i models de sol·licitud

Models de sol·licitud

Documentació justificació (termini de presentació de l'1 al 15 de juliol de 2021)

 • EMP0525E  Annex VI variació de plantilla ( resumen semestral de gener a juny)
 • EMP0552E  Annex VII declaració responsable del personal tècnic i encarregat 
 • EMP0496E Declaració responsable d'autenticitat de les despeses

Documentació justificació (termini de presentació de l'1 al 15 de novembre

 • EMP0496E Declaració responsable d'autenticitat de les despeses

Documentació complementària ( termini de presentació de l'1 al 15 de gener de 2022) 

Documentació justificació ( termini de presentació de l' 1 al 15 de febrer de 2022) 

 • EMP0545E Annex VI variació de plantilla (de gener a desembre) 
 • EMP0552E 2º semestre Annex VII declaració responsble del personal tècnic i encarregat (de juliol a desembre) 
 • HOR0026E Declaració art. 34.5 Llei  38/2003 General de Subvencions
 • EMP0403E Declaració final de finançament
 • EMP0389E Declaració sobre publicitat i transparència
 • EMP0496E Declaració resposable d'autenticitat de la despesa 
 • EMP0498E Annex C informe del compliment APS 
 • Instruccions Annex  C.