Centres especials d'ocupació

« Ves enrere

ECMAPT 2022- Programa d'ajudes per a l'adaptació de llocs de treball i eliminació de barreres arquitectòniques en els Centres Especials d'Ocupació (Foment de l'ocupació de persones amb discapacitat o diversitat funcional 2022

ECMAPT 2022- Programa d'ajudes per a l'adaptació de llocs de treball i eliminació de barreres arquitectòniques en els Centres Especials d'Ocupació (Foment de l'ocupació de persones amb discapacitat o diversitat funcional 2022

Normativa

Tramitació i Models de Sol·licitud 

Models de sol·licitud

 • HOR0003E Domiciliació bancària
 • EMP0151E Annex I. :Ajudes per a l'adaptació de llocs de treball en CEO 
 • EMP0194E ANnex II: Memòria adaptació  de llocs
 • EMP0402E Annex III: Declaracions responsables. Programes d'adpatació de llocs 
 • EMP0501E Annex X. Declaració responsable de consentiment de cessió dades 

Models de Justificació

 • EMP0277E Annexo IV: Relació de costes - factures
 • HOR0026E Declaració art. 34.5 Llei 38/2003 General de Subvencions
 • EMP0389E Declaració sobre publicitat i transparència 
 • EMP0200E Declaració sobre l'import i destí de l'ajuda
 • EMP0496E Declaració responsable despeses

Altres documents

 • EMP0464E Oposició a la consulta de dades de diversitat funcional o discapacitat