Centres especials d'ocupació

« Ves enrere

ECMAPT Ajuda a l'adaptació de llocs de treball i eliminacio de barreres arquitectòniques als CEO en 2019

ECMAPT Ajuda a l'adaptació de llocs de treball i eliminacio de barreres arquitectòniques als CEO en 2019

Normativa

ECMAPT Sol·licitud de subvencions per a l'adaptació de llocs de treball i eliminació de barreres arquitectòniques en els Centres Especials d'Ocupació (Foment de l'ús de persones amb discapacitat o diversitat funcional). LABORA. 2019

Models de sol·licitud

  • HOR0003E Domiciliació bancària
  • EMP0151E Annex I. : Documentació
  • EMP0194E Annex II: Memòria adaptació de llocs
  • EMP0402E Annex III: Declaracions responsables. Programes de adaptació de llocs

Models de Justificació

  • EMP0277E Anexo IV: Relació de costos - factures
  • HOR0026E Declaració art. 34.5 Llei 38/2003 General de Subvencions
  • EMP0389E Declaració sobre publicitat i transparència
  • EMP0403E Declaració final de finançament
  • EMP0496E Declaració responsable despeses