Centres especials d'ocupació

« Ves enrere

Programa d'ajudes per a l'adaptació de llocs de treball i eliminació de barreres arquitectòniques en els Centres Especials d'Ocupació (Foment de l'ús de persones amb discapacitat o diversitat funcional 2020 - LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació)

Programa d'ajudes per a l'adaptació de llocs de treball i eliminació de barreres arquitectòniques en els Centres Especials d'Ocupació (Foment de l'ús de persones amb discapacitat o diversitat funcional 2020 - LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació)

Normativa

ECMAPT Solicitud de subvencions per a l'adaptació de llocs de treball i elminació de barreres arquitectòniques en els Centres Especials d'Ocupació (Foment de l'Ocupació de persones amb discapacitat o diversitat funcional). Labora. 2020

 

Models de sol·licitud

  • HOR0003E Domiciliació bancària
  • EMP0151E Annex I. : Documentació
  • EMP0194E Annex II: Memòria adaptació de llocs 
  • EMP0402E Annex III: Declaracions responsables. programes d'adaptació de llocs

Models de Justificació

  • EMP0277E Annex IV: Relació de costos - factures
  • HOR0026E Declaració art. 34.5 Llei  38/2003 General de Subvencions
  • EMP0389E Declaració sobre publicitat i transparència 
  • EMP0403E Declaració final de finançament
  • EMP0496E Declaració responsable despeses