Centres especials d'ocupació

« Ves enrere

ECMAPT Sol·licitud de subvencions per a l'adaptació de llocs de treball i eliminació de barreres arquitectòniques en els Centres Especials d'Ocupació (Foment de l'ocupació de persones amb discapacitat o diversitat funcional) LABORA. 2021

ECMAPT Sol·licitud de subvencions per a l'adaptació de llocs de treball i eliminació de barreres arquitectòniques en els Centres Especials d'Ocupació (Foment de l'ocupació de persones amb discapacitat o diversitat funcional) LABORA. 2021

Normativa

Tramitació i Model de Sol·licitud

Models de sol·licitud

  • HOR0003E Domiciliació bancària
  • EMP0151E Annex I. : Documentació
  • EMP0194E Annex II: Memòria adaptació de llocs 
  • EMP0402E Annex III: Declaracions responsables. Programes d'adaptació de llocs
  • EMP0501E Annex X. Declaració responsable de consentiment de cessió de dades 

Models de Justificació

  • EMP0277E Annex IV: Relació de costos - factures
  • HOR0026E Declaració art. 34.5 Llei   38/2003 General de Subvencions
  • EMP0389E Declaració sobre publicitat i transparència
  • EMP0403E Declaració final de finaçament
  • EMP0496E Declaració responsable despeses