Centres especials d'ocupació

« Ves enrere

ECMSAL. Ajuda Salarial de l'exercici 2020 i ajuda costes informe auditor. Foment d'ocupació en Centres Especials d'Ocupació per a persones amb diversitat funcional / discapacitat. 2020 (LABORA Servei VAlencià d'Ocupació y Formació)ORA 2020

ECMSAL. Ajuda Salarial de l'exercici 2020 i ajuda costes informe auditor. Foment d'ocupació en Centres Especials d'Ocupació per a persones amb diversitat funcional / discapacitat. 2020 (LABORA Servei VAlencià d'Ocupació y Formació)ORA 2020

Normativa

 
 • Tramitació i models de sol·licitud y models de sol·licitud

Models de sol·licitud

Documentació Justificació Primera Fase

 • EMP0084E Annex V o (V.1): Plantilla de treballadors
 • EMP0463E Annex VI: Plantilla personal interí
 • EMP0501E Annexo X: Declaració responsable consentiment cessió de dades
 • ANNEX VII  Plantilla treballadors - 2º semestre
 • ANNEX VIII Plantilla personal interí  - 2º semestre

Documentació Justificación Segona Fase

 • HOR0026E Declaració del art. 34.5 Llei 38/2003 General de Subvenció
 • EMP0389E Delcaració sobre publicitat i transparència
 • EMP0496E Declaració responsable d'autenticitat documentació
 • EMP0542E  Compte justificativa simplificada - Memòria d'actuacions
 • EMP0403E Declaració fianal de finançament