Centres especials d'ocupació

« Ves enrere

ECMSAL 2021. Ajuda salarial de l'exercici 2021 i Ajuda costos Informe Auditor: Foment d'ocupació en Centres Especials d'Ocupació per a persones amb diversitat funcional o discapacitat. 2021 (LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació)

ECMSAL 2021. Ajuda salarial de l'exercici 2021 i Ajuda costos Informe Auditor: Foment d'ocupació en Centres Especials d'Ocupació per a persones amb diversitat funcional o discapacitat. 2021 (LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació)

Normativa

Tramitación y modelos de solicitud

Models de sol·licitud

Documentació Justificació Primera Fase

  • EMP0084E Annex V (oV-1) Plantilla de treballadors. 
  • EMP0463E Annex VI: Plantilla personal interí. 
  • EMP0501E Annex X: Declaració responsable consentiment cessió de dades
  • HOR0026E Delcaració del art. 34.5 de Llei 38/2003 General de Subvenció

Documentació Justificació Segona Fase

  • HOR0026E Declaració del art. 34.5 Llei  38/2003 General de Subvenció
  • EMP0542E Compte justificativa simplicada - Memòria d'actuacions 
  • EMP0389E Delcaració sobre publicitat i transparència 
  • EMP0496E Declaració responsable d'autenticitat documentació
  • EMP0403E Declaració final de finançament