Centres especials d'ocupació

« Ves enrere

ECMSAL 2021. Ajuda salarial de l'exercici 2021 i Ajuda costos Informe Auditor: Foment d'ocupació en Centres Especials d'Ocupació per a persones amb diversitat funcional o discapacitat. 2021 (LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació)

ECMSAL 2021. Ajuda salarial de l'exercici 2021 i Ajuda costos Informe Auditor: Foment d'ocupació en Centres Especials d'Ocupació per a persones amb diversitat funcional o discapacitat. 2021 (LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació)

Normativa

Tramitació i models de sol·licitud 

Models de sol·licitud

  • HOR0003E Domiciliació bancaria
  • HOR0004E Declaració d'ajudes minimis (presentar només, si se sol·licita l'ajuda de l'informe Auditor)
  • EMP0083E Annex I. Ajudes per al manteniment de llocs de treballl en CEO. Ajuda salarial i informe auditor. 
  • Càlcul ajuda salarial  (  només per als mesos de juliol i agost de 2021))
  • Càlcul ajuda salarial  ( de setembre a desembre  2021)

Documentació Justificació Primera Fase

 

Documentació Justificació Segona Fase

  • HOR0026E Declaració del art. 34.5 Llei  38/2003 General de Subvenció
  • EMP0542E Compte justificativa simplicada - Memòria d'actuacions 
  • EMP0389E Delcaració sobre publicitat i transparència 
  • EMP0496E Declaració responsable d'autenticitat documentació
  • EMP0403E Declaració final de finançament