Centres especials d'ocupació

« Ves enrere

ECSAL 2_ 2021. Increment del 5% del SMI de l'ajuda salarial del exercici 2021 per a persones amb diversitat funcional o discapacitat sever en els CEOcapacidad severa en los CEE.

ECSAL 2_ 2021. Increment del 5% del SMI de l'ajuda salarial del exercici 2021 per a persones amb diversitat funcional o discapacitat sever en els CEOcapacidad severa en los CEE.

Normativa

Tramitació i Models de Sol·licitud 

Models de Sol·licitud

Justificació

  • EMP0534E Annex II. Relació de persones treballadores amb diversitat funcional o discapacitat severa per les quals se sol·licita l'ajuda salarial de l'increment del 5% del SMI de 2021.
  • HOR0026E Declaració art. 34.5 Llei  38/2003 General de Subvencions.
  • EMP0403E Declaració final de finançament.