Centres especials d'ocupació

« Ves enrere

ECSAL 2019 Increment del 5% del SMI de l'ajuda salarial: Foment d'ocupació en Centres Especials d'Ocupació per a persones amb diversitat funcional o discapacitat severa.

ECSAL 2019 Increment del 5% del SMI de l'ajuda salarial: Foment d'ocupació en Centres Especials d'Ocupació per a persones amb diversitat funcional o discapacitat severa.

Normativa

Tramitació i models de sol·licitud

Models de sol·licitud

  • HOR0003E Domiciliació bancària
  • EMP0532E Annex I.  Ajuda corresponent al increment del 5% del SMI de 2019 persones treballadores.
  • EMP0524E Annex II. Conceptes e imports sol·licitat increment del 5% del SMI de 2019 - Ajuda Salarial
  • EMP0533E Annex. IV. Declaracions responsables -  Ajuda salairal del increment del 5% SMI de 2019.

Documentació justificació (termini de presentació de l' 1 al 20 de gener de 2020)

  • EMP0534E Annex III Relació de persones treballadores amb diversitat funcional o discapacitat severa per les quals se sol·licita l'ajuda salarial de l'increment del 5% del SMI de 2019
  • HOR0026E Declaració art. 34.5 Llei 38/2003 General de Subvencions
  • EMP0403E Declaració final de finançament