Centres especials d'ocupació

« Ves enrere

ECSAL 2020. Ajudes per al finançament parcial dels costos salarials del personal amb diversitat funcional o discapacitat de l'exercici 2019 que no van poder ser ateses en aquest exercici, corresponents als mesos de novembre i desembre, inclosa la part proporcional de la paga extra de desembre.

ECSAL 2020. Ajudes per al finançament parcial dels costos salarials del personal amb diversitat funcional o discapacitat de l'exercici 2019 que no van poder ser ateses en aquest exercici, corresponents als mesos de novembre i desembre, inclosa la part proporcional de la paga extra de desembre.

Normativa

Tramitació y models de sol·licitud

ECSAL 2020. Ajudes per al finançament parcial dels costos salarials del personal amb diversitat funcional o discapacitat de l'exercici 2019 que no van poder ser ateses en aquest exercici, corresponents als mesos de novembre i desembre, inclosa la part proporcional de la paga extra de desembre.

Aportació de documentació a un expedient obert de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació

Models de sol·licitud

Documentació Justificació 

  • EMP0542E Compte justificatiu simplificat - Memòria d'actuacions 
  •  HOR0026E Declaració del art. 34.5 Llei  38/2003 General de Subvencions
  •  EMP0389E Declaració sobre publicitat i transparència
  •  EMP0403E Declaració  final de fiançament