Centres especials d'ocupació

« Ves enrere

EENLAB Suport a la contractació indefinida en empresa ordinària de treballadors amb discapacitat o diversitat funcional procedents d'un enclavament laboral (Foment de l'ocupació de persones amb discapacitat o diversitat funcional). LABORA. 2022

EENLAB Suport a la contractació indefinida en empresa ordinària de treballadors amb discapacitat o diversitat funcional procedents d'un enclavament laboral (Foment de l'ocupació de persones amb discapacitat o diversitat funcional). LABORA. 2022

 

Normativa

Tramitació i models de sol·licitud 

Models de solicitud

Models de justificació

  • EMP0277E Annex IV: Relació de despeses - factures 
  • EMP0200E Declaració sobre l'import i destí de l'ajuda
  • EMP0389E Declaració sobre publicitat i transparència 
  • HOR0026E Declaració art.34.5 Llei  38/2003 General de Subvencions
  • EMP0496E Declaració responsable de despeses

Altres documents

  • EMP0464E Oposició a la consulta de dades de diversitat funcional o discapacitat