Centres especials d'ocupació

« Ves enrere

EENLAB Suport a la contractació indefinida en empresa ordinària de treballadors amb discapacitat o diversitat funcional procedents d'un enclavament laboral (Foment de l'ocupació de persones amb discapacitat o diversitat funcional). LABORA. 2020

EENLAB Suport a la contractació indefinida en empresa ordinària de treballadors amb discapacitat o diversitat funcional procedents d'un enclavament laboral (Foment de l'ocupació de persones amb discapacitat o diversitat funcional). LABORA. 2020

Normativa

Tramitació i models de sol·licitud 

Models de solicitud

  • HOR0003E Domiciliació bancària
  • EMP0096E Annex I. Contractració indefindia de persones amb discapacitatt
  • EMP0408E Declaracions responsables
  • EMP0194E Annex II: Memòria adaptació de llocs
  •  

Models de justificació

  • EMP0277E Annex IV: Relació de despeses - factures 
  • EMP0403E Declaració final de finançament
  • EMP0389E Declaració sobre publicitat i transparència 
  • HOR0026E Declaració art.34.5 Llei  38/2003 General de Subvencions
  • EMP0496E Declaració responsable de despeses