Centres especials d'ocupació

« Ves enrere

EENLAB. Suport a la contractació indefinida en empresa ordinària de treballadors/as amb diversitat funcional / discapacitat procedents d'un enclavament laboral (Foment d'ús de persones amb diversitat funcional / discapacitat). Servei Valencià d'Ocupació i Formació

EENLAB. Suport a la contractació indefinida en empresa ordinària de treballadors/as amb diversitat funcional / discapacitat procedents d'un enclavament laboral (Foment d'ús de persones amb diversitat funcional / discapacitat). Servei Valencià d'Ocupació i Formació

Normativa

EENLAB Suport a la contractació indefinida en empresa ordinària de treballadors amb discapacitat o diversitat funcional procedents d'un enclavament laboral (Foment de l'ocupació de persones amb discapacitat o diversitat funcional). LABORA. 2020

Models de sol·licitud

  • HOR0003E Domicilació bancària
  • EMP0096E Annex I. Contractació indefinida de persones amb diversitat funcional
  • EMP0408E Declaracions responsables
  • EMP0194E Annex II: Memòria adaptació de llocs

Models de justificació

  • EMP0277E Annex IV: Relació de despeses - factures
  • EMP0403E Declaració final de finançament
  • EMP0389E Declaració sobre publicitat i transparència
  • HOR0026E Declaració art.34.5 Llei  General de Subvencions