Ajudes foment de l'ocupació

EAUTOM – 2020 - Programa d'ajuda destinada al manteniment del treball autònom de dones pel qual s'atorga una subvenció per la contractació de persones desocupades que efectuen dones autònomes embarassades o en procés d'adopció per a l'exercici 2020

EAUTOM – 2020 - Programa d'ajuda destinada al manteniment del treball autònom de dones pel qual s'atorga una subvenció per la contractació de persones desocupades que efectuen dones autònomes embarassades o en procés d'adopció per a l'exercici 2020

Normativa

Tramitació y models de sol·licitud

Models

Documentació a aportar en el termini d'1 mes després de la finalització del període de manteniment del contracte:

  • EMP0389E- Declaració sobre publicitat i transparència

Annex I del Tractat de Funcionament de l'Unió Europea