Ajudes foment de l'ocupació

« Ves enrere

EAUTOM – 2022 - Programa d'ajuda destinada al manteniment del treball autònom de dones pel qual s'atorga una subvenció per la contractació de persones desocupades que efectuen dones autònomes embarassades o en procés d'adopció.

EAUTOM – 2022 - Programa d'ajuda destinada al manteniment del treball autònom de dones pel qual s'atorga una subvenció per la contractació de persones desocupades que efectuen dones autònomes embarassades o en procés d'adopció.

 

Normativa

Tramitació y models de sol·licitud

Models

  • HOR0001W Sol·licitud general (Únicament en el cas de NO sol·licitar la subvenció telemàticament)
  • Domiciliació bancària ( No complimentar l'apartat E)
  • HOR0026E Declaració art. 34 de la Llei General de Subvencions
  • EMP0003E Annex Contractació autònoma  (Únicament en el cas de NO sol·licitar la subvenció telemàticament)
  • EMP0472E Comunicació a la persona contractada

Justificant de l'emplenament del formulari inicia d'indicadors

Instruccions per a emplenar el Formulari Inicial d'Indicadors
 
Enllaç del qual s'obté el justificant de l'emplenament del formulari inicial d'indicadors, punxar ací
 
Una vegada s'accedeix al formulari inicial d'indicadors: 
  • En el camp del formulari "Dades d'actuació" cal seleccionar l'opció *FSE
  • En el camp del formulari "Acció" cal seleccionar l'opció "Ocupació"
  • El camp "Expedient" del formulari NO ha d'emplenar-se.
 
NOTA IMPORTANT:
  • Les dades que es facen constar han d'anar referits a la situació de la persona contractada en el dia anterior a la data d'inici del contracte.
  • El justificant que s'obté després de l'emplenament del formulari inicial d'indicadors ha d'anar signat per la persona contractada.

Substitucions

EMP0538E Annex Substitucions

Fase de Justificació

Documentació a aportar en el termini d'1 mes després de la finalització del període de manteniment del contracte: