Visualització de contingut web

Informació general i contacte

(29/05/2020) AVÍS IMPORTANT: D'acord amb el  Reial Decret 537/2020, de 22 de maig, es reprén el còmput dels terminis administratius que hagueren sigut suspesos.

EL procediment per a l'acreditació de competències per l'experiència laboral està regulat pel Reial Decret 1224/2009, de 17 de juliol (BOE de 25 d'agost del 2009), modificat pel Real Decreto 143/2021, de 9 de marzo.

A la Comunitat Valenciana, fins ara, els procediments d'acreditació els feia exclusivament la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, que té atribuïdes les competències en aquesta matèria, però després de la publicació del Decret 3/2018, de 12 de gener, del Consell, s'ha establit una estructura conjunta que permet que els faça també LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formación per tal de poder dur a terme tants procediments com siga possible.

Si vols contactar amb nosaltres pots fer-ho a través de l'adreça acreditalabora@gva.es