Visualització de contingut web

¿En què consisteix l'acreditació de competències professionals?

El procediment s'inicia amb la publicació de la convocatòria en el DOGV. No és necessari estar atent al Diari Oficial perquè el mateix dia que s'hi publica s'anuncia també en la pàgina web de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació. Es convoca el reconeixement i l'acreditació d'unes unitats de competència concretes, que corresponen a una determinada qualificació professional i s'estableix un termini per a presentar les sol·licituds.

El procediment té tres fases:

  • Assessorament

En aquesta fase els assessors, experts professionals de la qualificació, t'ajudaran a revisar i ordenar tota la teua experiència i la teua formació i valoraran si hi ha una correspondència amb les unitats de competència convocades.

  • Avaluació

En aquesta fase els avaluadors, experts professionals de la qualificació, comprovaran si realment el que has aprés per experiència laboral permet reconéixer que has adquirit determinades unitats de competència professional.

  • Acreditació

Si se supera positivament l'avaluació, obtindràs una acreditació de les competències professionals que hages demostrat.