Visualització de contingut web

Busque formació

RESOLUCIÓ de 17 de desembre de 2020, de la Direcció General de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es modifica la Resolució de 27 de desembre de 2019, de la Direcció General de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la realització d'accions formatives dirigides prioritàriament a persones desocupades i la formació amb compromís de contractació amb càrrec a l'exercici pressupostari 2020, en aplicació de l'Ordre TMS/368/2019, de 28 de març, per la qual es deplega el Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el Sistema de Formació Professional per a l'Ocupació en l'àmbit laboral, en relació amb l'oferta formativa de les administracions competents i el seu finançament, i s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al seu finançament.
 
 
Resolució de 9 de novembre de 2020 de la Direcció General de Labora, Servei Valencià d'Ocupació i Formació, de mesures de flexibilització en matèria de formació professional per a l'ocupació en l'àmbit de la gestió del Servei Pùblic d'Ocupació de la Comunitat Valenciana.
 
RESOLUCIÓ de 2 de març de 2021, de la Direcció General de LABORA, Servei Valencià d'Ocupació i Formació, complementària a la de 9 de novembre de 2020, de mesures de flexibilització en matèria de formació professional per a l'ocupació en l'àmbit de gestió del Servei Públic d'Ocupació de la Comunitat Valenciana.
 
Serà necessari sol·licitar CITA PRÈVIA per a l'atenció personalitzada en els Serveis Territorials de Formació per a l'Ocupació.  Obligatori acudir amb mascareta. Les nostres dades de contacte són els següents:
 

Servei Territorial de Formació per a l'Ocupació de València
Avda. del Oeste, 36-5ª
46001 València
Telèfons: 961 271 613 y 961 271 932
stfv@gva.es

 

Servei Territorial de Formació per a l'Ocupació de Castelló
Avda. del Mar, 23
12001 Castelló
Telèfons: 964 333 796, 964 333 788 y 964 333 937

 

Servei Territorial de Formació per a l'Ocupació de Alacant
C/ Pintor Lorenzo Casanova, 6-3º
03003 Alacant
Telèfon: 965 900 310