Visualització de contingut web

Campus Virtual Labora Formació

El Campus Virtual LABORA FORMACIÓ ofereix teleformació a persones treballadores de la Comunitat Valenciana i respon a la demanda de formació de les persones en edat laboral per a millorar les seues competències i conseqüentment, la seua ocupabilitat

Cursos d'Idiomes, Competències Transversals i Competències Digitals, amb inscripció oberta a través de la web de LABORA.

Oferta i inscripcions en la secció "OFERTA FORMATIVA"

IDIOMES

Els cursos d'idiomes corresponen a 4 dels nivells del Marc europeu comú de referència per a les Llengües (MECRL):

CURS

CÓDI ESPECIALITAT

NÚM HORES

Anglès A1

SSCE01

150h.

Anglès A2

SSCE02

150h.

Anglès B1

SSCE03

240h.

Anglès B2

SSCE04

240h.

Francès A1

SSCE12

150h.

Francès A2

SSCE13

150h.

Alemany A1

SSCE06

150h.

Alemany A2

SSCE07

150h.

** ESTEM TREBALLANT PER A OFERIR-LOS NOVES EDICIONS. 

 

Són les competències de caràcter general, més demandades per les empreses en els seus processos de selecció. Els cursos tenen una duració de *25h.
 
Habilitats interpersonals:
 
1.Tècniques i habilitats de comunicació.
2.Comunicació escrita.
3.Treball en equip.
4.Lideratge. Direcció d'equips de treball.
5.Resolució de conflictes en el treball. Millora del rendiment.
6.Design thinking.
 
Habilitats personals:
 
7.Capacitat d'adaptació, flexibilitat i agilitat.
8.Entrenament de l'autoestima i autocontrol.
9.Autonomia i innovació laboral, iniciativa i creativitat.
10.Pensament positiu, optimisme i entusiasme.
11.Gestió eficaç del temps.
 
COMPETÈNCIES DIGITALS
Es tracta de 22 cursos de competència digital amb una duració entre 16 i 60 hores.
 
Ofimàtica:
12. M. Word Bàsic (M. Office 365)
13. M. Word Mig (M. Office 365)
14. M. Word Avançat (M. Office 365)
15. M. Excel Bàsic (M. Office 365)
16. M. Excel Mig (M. Office 365)
17. M. Excel Avançat (M. Office 365)
18. PowerPoint Bàsic (M. Office 365)
19. PowerPoint Mig (M. Office 365)
20. PowerPoint Avançat (M. Office 365)
21. Disseny web amb Wordpress
22. Disseny gràfic amb Photoshop
 
Digitalització:
23-Transformació digital bàsica
24-Tendències digitals (Cloud computing, Intel·ligència Artificial, Big Data, Blockchain)
25-Ciberseguretat
26-*Cloud *computing
27-Teletreball
28-Analítica web (Google Analytics)
28-Atenció i gestió de crides en un servei de teleassistència
30- Metodologia gestió de projectes amb metodologies àgils i enfocament Lligen
31- Metodologia gestió de projectes de programari amb Scrum (IFCD048)
32- Project management. Gestió integral de projectes (ADGG087PO)
33-Comerç i màrqueting digital
 
** OBERTURA D'INSCRIPCIONS PER A NOU PROGRAMA 2024: VEURE OFERTA FORMATIVA