Visualització de contingut web

Campus Virtual Labora Formació

El Campus Virtual LABORA FORMACIÓ ofereix teleformació a persones treballadores de la Comunitat Valenciana y respon a la demanda de formació de les persones en edat laboral per a millorar les seues competències i, conseqüentment, la seua ocupabilitat.:

-Certificats de professionalitat i especialitats del fitxer del SEPE, en modalitats en línia o mixta, impartits en la xarxa de centres propis.

-Cursos d'idiomes i de competències transversals, d'inscripció oberta en el web de LABORA.

Oferta i inscripcions en la secció "OFERTA FORMATIVA"

**L`OFERTA DE CURSOS EN LÍNEA 2022 HA FINALITZAT.

IDIOMES

Els cursos d'idiomes corresponen a quatre dels nivells del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECRL):

  • Anglés A1, A2, B1 y B2
  • Francés A1 y A2
  • Alemany A1 y A2

Els cursos corresponents als nivells A1 i A2 tindran una duració de 150 hores i de 240 hores per als nivells B1 i B2.

 

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS o SOFT SKILLS

Les competències transversals o soft skills ajuden a millorar les competències personals i interpersonals per a l'ocupació, com són les habilitats de comunicació, el lideratge, les tècniques per a afrontar l'estrés o la gestió del temps, entre altres. Són les competències de caràcter general més demandades per les empreses en els processos de selecció.

Els cursos de soft skills tenen una duració de 25 hores cada un i els continguts busquen fomentar la motivació i la participació activa per part de l'alumnat.


Habilitats interpersonals:

1. TÈCNIQUES I HABILITATS DE COMUNICACIÓ

2. TÈCNIQUES I HABILITATS DE NEGOCIACIÓ

3. COMUNICACIÓ ESCRITA

4. TREBALL EN EQUIP

5. LIDERATGE. DIRECCIÓ D'EQUIPS DE TREBALL

6. PRESENTACIONS EN PÚBLIC EFICACES

7. RESOLUCIÓ DE CONFLICTES EN EL TREBALL. MILLORA DEL RENDIMENT

8. HABILITATS INTERCULTURALS EN EL TREBALL

9. DESIGN THINKING

 

Habilitats personals:

10. MILLORA DE L'EFICIÈNCIA PROFESSIONAL

11. TÈCNIQUES PER A AFRONTAR L'ESTRÉS

12. PRESA DE DECISIONS: COM AFRONTAR EL PROCÉS DE DECISIÓ

13. CAPACITAT D'ADAPTACIÓ, FLEXIBILITAT I AGILITAT

14. ENTRENAMENT DE L'AUTOESTIMA I L'AUTOCONTROL

15. AUTONOMIA I INNOVACIÓ LABORAL-INICIATIVA I CREATIVITAT

16. COMPETÈNCIES EN LA CERCA D'OCUPACIÓ

17. ÈTICA PROFESSIONAL. FOMENT DELS VALORS PERSONALS. INTEGRITAT, COHERÈNCIA

18. PENSAMENT POSITIU. OPTIMISME i ENTUSIASME

19. PENSAMENT CRÍTIC EN L'ENTORN LABORAL

20. GESTIÓ EFICAÇ DEL TEMPS