Visualització de contingut web

Primera inscripció

En cas que mai hages estat inscrit/a com a demandant d'ocupació, pots sol·licitar cita prèvia a través de la web de Punt Labora.

Sol·licitud de cita prèvia per a la inscripció

També podràs sol·licitar la cita en l'APP i en els caixers Punt Labora

Una vegada tingues la cita concertada, pots obtindre un justificant. En cas que necessites modificar el dia o l'hora, pots realitzar-lo seguint el mateix procediment que per a la sol·licitud de cita.

En el justificant apareixerà a més la documentació que has d'aportar el dia de la cita.

 

Visualització de contingut web

Quins documents necessites?

  • Document Nacional d'Identitat, Targeta d'Identitat o Passaport en vigor, si és espanyol/a o nacionalitat d'algun país membre de la Unió Europea, Islàndia, Noruega, Liechtenstein o Suïssa.
  • Autorització de treball/residencia en vigor, si pertany a un país diferent als anteriors.
  • Cartilla/Targeta de la Seguretat Social, si ha treballat anteriorment a Espanya.
  • Justificant de titulació professional o acadèmica, si posseeix alguna.
  • Justificant d'experiència laboral, si posseeix alguna.
  • Certificat de discapacitat en el seu cas.

Primera inscripción - Vídeo

El día de la cita deus presentar-te a l'Espai Labora corresponent al domicili de residència.