Visualització de contingut web

Borsa Labora

Labora crea borses d'ocupació específiques per a atendre les necessitats de cobertura derivades de la substitució transitòria del seu personal, d'execució de programes de caràcter temporal, acumulació de tasques, així com la cobertura de llocs d'investigador o investigadora de caràcter temporal, mitjançant nomenament de funcionari interí i personal laboral temporal.

Visualització de contingut web

Borsa específica per a la cobertura de llocs del cos A2-01 (2022)

 

 

 

RESOLUCIÓ de 10 de febrer de 2022, de la Direcció General de Planificació i Serveis de LABORA-Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoca una borsa d'ocupació temporal específica per a la cobertura de llocs del cos A2-01 de gestió de l'Administració de la Generalitat, sector d'administració general (DOGV 9278 de 15/02/2022)

LLISTAT DEFINITIU D'ASPIRANTS QUE HAN SUPERAT LA PROVA

IMPORTANT: No s'han d'adjuntar els mèrits que ja consten inscrits al registre de la Direcció General de Funció Pública.

El termini de presentació de la fulla d'autobaremació i la documentació acreditativa dels requisits exigits i mèrits al·legats serà el comprés entre el 15 de juliol i el 28 de juliol de 2022, tots dos inclusivament

La presentació es realitzarà a través del següent enllaç:

Borsa específica LABORA per a la cobertura de llocs del cos A2-01, de gestió de l'Administració de la Generalitat (B-500/22)

NOTA INFORMATIVA: L'enllaç redirigeix a l'aplicatiu disponible en la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública. El full d'autobaremació es troba disponible en aquest mateix enllaç, una vegada s'ha emplenat la  sol·licitud.