Visualització de contingut web

Borsa Labora

Labora crea borses d'ocupació específiques per a atendre les necessitats de cobertura derivades de la substitució transitòria del seu personal, d'execució de programes de caràcter temporal, acumulació de tasques, així com la cobertura de llocs d'investigador o investigadora de caràcter temporal, mitjançant nomenament de funcionari interí i personal laboral temporal.

Visualització de contingut web

Borsa específica per a la cobertura de llocs del cos A2-01 (2022)

 

 

 

Tramitació electrònica de la Borsa A2 de LABORA (GVBORSES)

 
A través d'aquest servei es podran gestionar tràmits en la borsa d'ocupació temporal com:
 
- Participació en AUT (Actes Únics Telemàtics)
 
- Participació en ADC (Anuncis de Difícil Cobertura)
 
- Presentació d'escrits relatius a la Borsa
 
- Actualització de dades personals
 
- Consulta de sol·licituds i de situació en la Borsa
 
- Aportació de documentació
 
- Activació/Desactivació en la Borsa
 
 

LLISTATS DEFINITIUS DELS INTEGRANTS DE LA BORSA AMB LES SEUES PUNTUACIONS

IMPORTANT: 

  • De conformitat amb la base segona de la convocatòria, les persones que actualment es troben en actiu en algun lloc del cos convocat, A2-01, quedaran automàticament en la Borsa en la situació de «actives» per estar laboralment en actiu.
  • Per a passar a la situació de «disponible» hauran de sol·licitar l'activació en el termini de 10 dies hàbils comptats a partir del següent a la data de cessament en el seu últim lloc de treball, acreditant esta circumstància.
  • Per a qualsevol consulta relacionada amb la bossa enviar un correu a bolsas_labora@gva.es