Visualització de contingut web

Informació general

La inscripció en un Espai Labora és el pas previ per a accedir als serveis que oferim. La poden realitzar tant els treballadors/es desocupats/es com els que desitgen millorar el seu ús i és voluntària per a tots excepte per als perceptors de prestacions per desocupació.

La inscripció només pot realitzar-se en l'Espai Labora que corresponga al treballador o treballadora per domicili. Els ciutadans/es de nacionalitat espanyola i/o comunitària que ja hagueren estat inscrits/inscrites amb anterioritat en LABORA i no necessiten modificar el domicili de residència que consta en la seua anterior inscripció podran realitzar la inscripció per internet, Punts Labora i APP.